Beste beleggingsfondsen 2024

Beleggingsfondsen zijn het populairste beleggingsinstrument in Nederland maar wat houdt het precies in? In dit artikel geven we daar antwoord op.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een portefeuille van verschillende financiële producten, dat wordt beheert door één of meerder experts. Deze experts, fondsbeheerders of fondsmanagers genoemd, kopen of verkopen financiële producten op basis van hun beursanalyse.

In het geval van een Indexfonds is er geen actieve beheerder maar worden de ingelegde geleden belegd conform een beursindex. De fondsbeheerder koopt en verkoopt de aandelen conform de index. Dit lijkt op een ETF (Exchange Traded Funds). Het verschil zit in het feit dat je bij een EFT op elk gewenst moment van de dag de mogelijkheid hebt om te handelen en bij een indexfonds dit beperkt is tot één keer per dag.

In beide gevallen is het de fondsbeheerder die de samenstelling van het fonds bepaalt. Het totale bedrag dat het fonds beheert, het fondsvermogen, wordt gespreid belegd in verschillende aandelen en obligaties. Voor de beheersactiviteiten worden kosten in rekening gebracht. Deze beheerskosten zijn een bepaald percentage van het fondsvermogen Behalve beheerskosten worden aankoopkosten in rekening gebracht voor de aankoop van aandelen. 

Kenmerkend voor een beleggingsfonds is de spreiding van het risico. In plaats van het belegging in één bedrijf is een beleggingsfonds een verzameling van meerder soorten aandelen of obligaties. Fondsen specialiseren zich in speciale thema’s sectoren of regio’s. Dit geeft jou als belegger de kans om te beleggen in sectoren en thema’s die normaal onbereikbaar zijn.

Voor wie?

Beleggingsfondsen kunnen zowel voor particuliere als institutionele beleggers interessant zijn. Als particuliere belegger is een grote spreiding van een beleggingsportefeuille alleen te realiseren als je beschikt over een relatief groot vermogen. Door deelname in een beleggingsfonds wordt jouw belegging als onderdeel van het gehele fondsvermogen gespreid belegt.

Daarnaast zijn beleggingsfondsen erg interessant voor beginnende beleggers omdat je zelf geen ervaring nodig hebt. De fondsmanager is de specialist die doorlopend de beurs in de gaten houdt.  

Voor institutionele beleggers is een beleggingsfonds in veel gevallen interessant omdat ze hiermee de mogelijkheid hebben om te beleggen in een meer gespecialiseerd gebied. Denk daarbij aan een speciaal thema of sector.

GerelateerdBeste aandelen

Aandelen of ETF's kopen? Start met Freedom24!

Soorten beleggingsfondsen

Er zijn verschillende beleggingsfondsen die we grofweg in 4 categorieën kunnen onderverdelen

  • Aandelenfondsen
  • Obligatiefondsen
  • Mixfondsen
  • Hedgefondsen

Aandelenfondsen

Aandelenfondsen beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Dit kunnen bedrijven van over de hele wereld zijn. Vaak zijn de aandelen gericht op een bepaald thema, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, of op bedrijven uit een bepaalde regio zoals Oost-Azië.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen in obligaties van overheden, bedrijven of semioverheidsbedrijven. In veel gevallen hebben obligaties een vast rendement op een bepaalde einddatum.

Staatobligaties hebben een laag risico omdat ze zijn uitgegeven door de overheid en deze haar verplichtingen vaak nakomt. Dit neemt niet weg dat er geen risico aan zit. Bedrijfsobligaties kennen over het algemeen een groter risico dan staatsobligaties, maar een lager risico dan aandelen.

Mixfondsen

Deze fondsen beleggen het vermogen in zowel aandelen als obligaties of vastgoed. Mixfondsen kenmerken zich door een goede risicospreiding en zijn zeer geschikt voor startende belegger of kleine vermogens.

Hedgefondsen

Hedgefondsen investeren vaak in aandelen, obligatie of een mix daarvan. Hedge betekent afdekken en hedgefondsen gaan regelmatig short. Hedgefondsen proberen in alle typen markten geld te verdienen en spelen vaak in op risico’s.

Voor- en nadelen

Voordelen

Laagdrempelig: Een voordeel van een beleggingsfonds is dat het zeer laagdrempelig is. Als belegger vertrouw je op de kennis en expertise van de fondsmanager en de experts. Je hoeft niet zelf de kennis in huis te hebben of de beurs in de gaten te houden. De fondsmanager neemt dit voor jou uit handen.

Klein vermogen: Daarnaast geeft een beleggingsfonds de mogelijkheid om met een relatief klein vermogen zeer gespreid te beleggen. Deze spreiding beperkt het risico.

Gericht investeren: Een beleggingsfonds maakt het mogelijk gericht te investeren. Een beleggingsfonds heeft vaak bepaalde thema’s of sectoren waarin ze beleggen. Als particuliere belegger is het soms lastig om tot bepaalde markten toegang te krijgen waar een beleggingsfonds wel toegang tot heeft.

Minder transactiekosten: Als particuliere belegger betaal je elke keer transactiekosten. Via een beleggingsfonds ben je vaak minder kwijt aan transactiekosten.

Nadelen

Overige kosten: De overige kosten worden vaak als nadeel gezien van een beleggingsfonds. Voor de kennis en het handelen van de fondsmanager wordt een bedrag in rekening gebracht.

Risico: Helaas bieden deze kosten geen garantie voor een positief rendement. Ondanks dat je met een beleggingsfonds vaak minder risico loopt, blijft het beleggen en kan de waarde van je inleg schommelen.

Beperkte mogelijkheden: Een ander nadeel van een beleggingsfonds is dat de er een beperkte mogelijkheid tot handelen is. In veel gevallen kan je één keer per dag handelen en wordt de koers ook maar én keer per dag aangepast. In sommige gevallen ligt de frequentie nog lager.

Aandelen of ETF's kopen? Start met Freedom24!

Beleggingsfonds kiezen

Bij het kiezen van en beleggingsfonds is het belangrijk om te letten op het volgende:

Historisch rendement: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het is wel belangrijk om na te gaan welk rendement er over een bepaalde periode is behaald. De website www.morningstart.nl is een onafhankelijke website waar je het rendement van jouw fonds kan checken. Let er wel op dat de kosten in de meeste gevallen nog niet van het rendement zijn afgetrokken. Dit kan een vertekend beeld opleveren.

Kosten: De kosten variëren per beleggingsfonds en je kan deze vinden in de prospectus.

Risico’s: Een hoger rendement betekent veelal een hoger risico. Een aandelenfonds kent vaak een hoger risico dan een obligatiefonds. Wees je bewust van het risico’s bij het kiezen van een fonds.

Type fonds: Beleggingsfonds hebben vaak thema’s of sectoren waarin ze beleggen. Het kan zijn dat je een voorkeur hebt zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Bedenk vooraf waar jij in wilt beleggen.

Uitkeren van dividend: Beleggingsfondsen kunnen tussentijds winst uitkeren in de vorm van cashdividend of aandelendividend. 

Beleggingsfondsen zijn populair om hun risicospreiding en toegankelijkheid voor iedereen. De fondsmanager gebruikt zijn kennis om aandelen of obligaties te verhandelen en daarvoor betaal je een percentage. Ondanks dat het risico gespreid is zijn er geen garanties op een positief rendement. 

Beleggen in beleggingsfondsen

5/5
5/5
5/5
4.5/5
4.5/5